Obowiązki podatnika Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
1.Rejestrowanie każdej dokonanej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, wydruk paragonu i wydanie jego oryginału kupującemu.

2.Sporządzanie raportu dobowego i miesięcznego. Raporty te powinny być sporządzane odpowiednio, dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień nie później jednak niż przed dokonanie sprzedaży w dniu następnym, oraz raport miesięczny pierwszego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.Prowadzenie sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestanie sprzedaży w przypadku awarii kasy.

4.Sprawdzanie poprawności działania kasy, a w szczególności weryfikowania nazewnictwa towarów oraz ich przyporządkowania do odpowiednich stawek podatku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy powiadomić serwisanta opiekującego się urządzeniem.

5.Udostępnianie na każde żądanie Urzędu Skarbowego kasy i książki kasy w celu sprawdzenia prawidłowości jej pracy oraz nienaruszalności plomb.

6.Przechowywanie dokumentów kasowych i ich kopii przez okres 5 lat.

7.W celu nadania numeru ewidencyjnego podatnik ma obowiązek zgłoszenia kasy we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni od momentu fiskalizacji. Po otrzymaniu tego numeru należy umieścić go w widocznym miejscu na obudowie kasy w trwały sposób.

8.Dokonywanie co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu kasy.

9.W przypadku zgubienia książki kasy należy zgłosić ten fakt do serwisu, który wyda duplikat książki oraz powiadomić o zaistniałym zdarzeniu odpowiedni Urząd Skarbowy.

 
« poprzedni artykuł
Copyright 2008 INVESTIM Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by pixellab