Przepisy prawne

Podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

  • na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; 
  • na rzecz osób fizycznych - przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa; 
  • na rzecz rolników ryczałtowych (zakup dla gospodarstwa i prywatne).

Obrót na rzecz ww. osób podlega zaewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy fiskalnej również wówczas, gdy osoba taka żąda wystawienia faktury (ale nie na przedsiębiorstwo, ale prywatnie na imię i nazwisko). Wówczas paragon z kasy fiskalnej należy zszyć z kopia faktury pozostającą u sprzedawcy. Sprzedawca wystawiając na każdą przeprowadzoną transakcję fakturę VAT nadal objęty jest obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.


Szczegółowe przepisy o obowiązkach i zwolnieniach z stosowania kas fiskalnych regulują Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów

Ustawy i Rozporządzenia
Słownik podstawowych sformułowań
Obowiązki podatnika
Copyright 2008 INVESTIM Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by pixellab